Strona główna » Piel?gnacja skry wra?liwej

Piel?gnacja skry wra?liwej

Mas?o do skry wra?liwej

Piel?gnacja skry wra?liwej to nie jest ?atwa sprawa. Osoby posiadaj?ce tak? skr? s? si?? rzeczy zmuszone bardziej zwraca? uwag? na sk?ad kosmetykw. Nie jest jednak ?atwo stwierdzi? co konkretnie nam szkodzi i w jakich ilo?ciach, wi?c najlepiej jest wybiera? takie kosmetyki, ktre s? minimalistyczne i zawieraj? sk?adniki powszechnie uwa?ane za delikatne dla skry. W tym przypadku tworzenie w?asnych kremw ma jeszcze wi?kszy sens, bo jeste?my w stanie dok?adnie kontrolowa? co nak?adamy na swoje cia?o.

Z moich obserwacji wynika, ?e osoby o delikatnej skrze s? wyj?tkowo ostro?ne je?li chodzi o prbowanie nowych kosmetykw i nie ma si? co dziwi?. Zauwa?y?am te? jednak, ?e te domowe s? du?o ?agodniejsze i rzadziej wywo?uj? podra?nienia, chocia? trzeba pami?ta? ?e i tak mo?e si? zdarzy?. Niestety, nawet naturalne produkty lub sk?adniki mog? okaza? si? nieodpowiednie dla wyj?tkowo wra?liwej skry. Z tego powodu nie mo?na zak?ada?, ?e s? one w 100% bezpieczne. Ro?liny te? mog? mie? bardzo silne dzia?anie i nale?y ich odpowiednio u?ywa?.

Jakie sk?adniki stosowa??

Posiadacze wra?liwej skry powinni przede wszystkim zaznajomi? si? z list? sk?adnikw o delikatnym dzia?aniu i skupi? si? na nich zarwno podczas tworzenia w?asnych kosmetykw, jak i podczas zakupu gotowych produktw. Warto jest te? wiedzie?, czego w szczeglno?ci powinni unika?. Poni?ej znajdziecie kilka podstawowych informacji na ten temat.

Olejki eteryczne

Na olejki nale?y zwrci? szczegln? uwag?, poniewa? maj? silne dzia?anie i w naturalnych kosmetykach to one bardzo cz?sto powoduj? podra?nienia. Najlepiej je ca?kowicie wyeliminowa? lub przynajmniej ograniczy?. Je?li z jakiegokolwiek powodu bardzo zale?y nam na ich stosowaniu, warto si?gn?? po te najbardziej delikatne: lawendowy i rumiankowy, lub ewentualnie z neroli, kadzid?owca lub drzewa r?anego. Jednak nawet w ich przypadku polecam u?ywa? bardzo niewielkich ilo?ci. Zdecydowanie nale?y unika? olejkw korzennych (np. cynamonowego czy imbirowego), wi?kszo?ci drzewnych (np. sosnowego), cytrusowych i z trawy cytrynowej, poniewa? maj? intensywne dzia?anie i mog? podra?nia? skr? nie tylko wra?liw?. Wi?cej informacji na temat olejkw eterycznych znajdziecie tutaj.

Na szcz??cie rezygnacja z olejkw eterycznych nie oznacza, ?e kosmetyki maj? by? ca?kowicie pozbawione zapachu. Niektre oleje, mas?a, czy hydrolaty pachn? pi?knie same z siebie i gdy je stosujemy, dodatkowe substancje zapachowe s? ca?kowicie zb?dne. Do takich sk?adnikw nale?? olej kokosowy i malinowy, mas?o kakaowe, oraz w?a?ciwie wszystkie wody kwiatowe, z wod? r?an? na czele. S? one na tyle delikatne, ?e nadaj? si? do piel?gnacji skry wra?liwej i mog? z powodzeniem zast?pi? olejki eteryczne w kwestii zapachu.

Olej ze s?odkich migda?w

Oleje i mas?a

Tym sk?adnikom rwnie? warto si? bli?ej przyjrze? i dobiera? tylko te polecane do skry wra?liwej, poniewa? zazwyczaj stanowi? one g?wny sk?adnik naturalnych kosmetykw (poza wod? oczywi?cie). Do najdelikatniejszych t?uszczw nale?? olej ze s?odkich migda?w, kokosowy, z awokado, malinowy, wiesio?kowy, z dzikiej r?y, arganowy i s?onecznikowy. Jest wi?c w czym wybiera?. Je?li planujemy stworzy? swj krem, olejek do cia?a lub serum do twarzy, najlepiej u?y? jednego z nich jako bazy. Mas?a rwnie? s? raczej delikatne dla skry, wi?c nie ma przeciwwskaza? do ich stosowania. Najbardziej polecane w tym przypadku jest mas?o shea. Wi?cej informacji na temat w?a?ciwo?ci r?nych olejw znajdziecie we wpisie po?wi?conym temu tematowi.

Zio?a

Zio?a tak?e mog? podra?nia? skr?, dlatego dobrze jest wiedzie?, ktre s? najbardziej przyjazne dla niej, a ktrych nale?y unika?. W przypadku skry wra?liwej zdecydowanie najlepiej sprawdz? si? rumianek, nagietek i lawenda. Rumianek delikatnie zmi?kcza i rozja?nia skr?, oraz dzia?a dezynfekuj?co i regeneruj?co. Nagietek rwnie? regeneruje skr?, ponadto nawil?a j? i od?ywia, oraz obkurcza naczynia krwiono?ne zmniejszaj?c efekt zaczerwienienia (polecany do skry naczynkowej). Lawenda natomiast dzia?a odka?aj?co, ?agodz?co, przyspiesza gojenie si? ran i pomaga w walce z rwnego typu problemami skry.

Naparu z zi? mo?emy u?ywa? jako fazy wodnej przy tworzeniu kremu lub balsamu, albo zwyczajnie stosowa? jako tonik delikatnie przemywaj?c nim twarz. W tym ostatnim przypadku nale?y jednak przygotowywa? napar na bie??co, poniewa? bez dodatku substancji konserwuj?cych nie nadaje si? do d?u?szego przechowywania.

Pozosta?e sk?adniki

Jest jeszcze kilka innych sk?adnikw, ktre warto rozwa?y? jako dodatek do w?asnych kosmetykw o delikatnym dzia?aniu. Jednym z nich jest intensywnie nawil?aj?cy ?el aloesowy. Mo?na go dodawa? do fazy wodnej, ale tak?e po??czy? z kilkoma kroplami witamin i u?ywa? jako ?elu pod oczy zamiast kremu.

Innym warto?ciowym i jednocze?nie delikatnym sk?adnikiem jest gliceryna ro?linna. Jest ona naturalnym humektantem, tj. wi??e wod? i zapobiega jej utracie ze skry, poprawiaj?c tym samym jej nawodnienie. J? rwnie? dodaje si? do fazy wodnej. Sprawdzi si? tak?e rewelacyjnie jako sk?adnik maseczek do w?osw.

Spo?rd glinek najdelikatniejsza jest glinka bia?a i to ona najcz??ciej jest polecana do piel?gnacji skry wra?liwej. Jak ka?da glinka jest bogata w minera?y i delikatnie oczyszcza skr? pozbywaj?c si? martwego naskrka. Mo?emy przygotowa? z niej ?agodn? dla skry maseczk? mieszaj?c z odrobin? wody i nak?adaj?c na oczyszczon? twarz na ok 15 min.

Konserwanty i bazy emulguj?ce

Konserwanty i wosk emulguj?cy s? niezb?dne, je?li marzy nam si? przygotowanie domowego kremu czy balsamu do cia?a. W sklepach ze sk?adnikami kosmetycznymi mo?na bez problemu znale?? delikatne substancje, ktre spe?ni? swoj? funkcj? b?d?c jednocze?nie delikatne dla skry. Je?li chodzi o baz? emulguj?c?, ja zazwyczaj u?ywam bazy NF i nigdy nie s?ysza?am ?eby komukolwiek podra?ni?a skr?. Mo?na te? wyprbowa? wosku olivem 1000, ktry jest troszk? trudniejszy we wsp?pracy (trzeba bardziej pilnowa? temperatury), ale podobno jeszcze ?agodniejszy.

Z konserwantw polecam PrevAction PCG (Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol) oraz PrevAction SP (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate) s? skuteczne, bezpieczne i bezzapachowe. Przyjazny dla skry jest rwnie? PrevAction WW (Benzyl alcohol, Dehydro Acetic acid, Sorbic acid Benzonic acid), ale ma niezbyt przyjemny zapach, ktry mo?e by? p?niej wyczuwalny w kosmetykach. Nie zauwa?y?am, ?eby ktrykolwiek z nich powodowa? jakiekolwiek podra?nienia skry, nawet w przypadku tej wra?liwej. Nie mo?emy oczywi?cie zapomina? rwnie? o tym, ?e witamina E oprcz tego ?e dzia?a odm?adzaj?co, jest silnym przeciwutleniaczem i dzi?ki temu wyd?u?a trwa?o?? naszych domowych kosmetykw.

 

Wi?kszo?? wspomnianych wy?ej sk?adnikw sprawdzi si? tak?e w przypadku piel?gnacji delikatnej skry dzieci i niemowl?t.

olej kokosowy nierafinowany

Domowe receptury

Serum do cery wra?liwej

B?dziesz potrzebowa?:

– buteleczki z ciemnego szk?a o pojemno?ci 10 ml (najlepiej ze szklan? pipetk?)

– 6 g. oleju z wiesio?ka

– 2 g. oleju z dzikiej r?y

– g. witaminy E

– 1-2 krople olejku eterycznego lawendowego lub neroli (opcjonalnie)


Dok?adnie odmierz wszystkie sk?adniki, wymieszaj i przelej do buteleczki. Nak?adaj serum po k?pieli na okolice oczu, lub ca?? twarz, szyj? i dekolt. Mo?esz je stosowa? oprcz lub zamiast kremu, lecz w tym ostatnim przypadku kontroluj, czy skra nie jest przesuszona. W takim przypadku krem mo?e okaza? si? niezb?dny. Ewentualnie mo?esz sprbowa? zast?pi? go ?elem aloesowym.

 

Kokosowo-kakaowe mas?o do cia?a

B?dziesz potrzebowa?:

– s?oika z ciemnego szk?a o pojemno?ci 120 ml.

– 20 g. mas?a kakaowego naturalnego

– 20 g. oleju kokosowego nierafinowanego

– 15 g. oleju ze s?odkich migda?w

– 10 g. mas?a shea

– 1 g. witaminy E


Najpierw zapoznaj si? z instrukcj? przygotowania mas?a do cia?a. Umie?? wszystkie sk?adniki (oprcz witaminy E) w k?pieli wodnej i poczekaj a? si? rozpuszcz?. Od?? je do ostygni?cia i jak zauwa?ysz ze zaczynaj? t??e?, mo?esz rozpocz?? proces ubijania, a? do uzyskania puszystej konsystencji. Przed ostatnim mieszaniem dodaj witamin? E. Na koniec prze?? mase?ko do s?oika i gotowe!

  1. Hej. Pi?kne zdj?cia <3 w poprzednich wpisach by?a informacja, ?e nie nale?y dodawa? cytrusowych olejkw do kremw na lato, s?o?ce. O ile dobrze pami?tam, chodzilo o przebarwienia na skrze. Czy maselko kokosowo-kakaowe do cia?a jest bezpieczne? Mozna doda? do niego jakie? substancje zabezpieczaj?ce przed s?o?cem? 🙂 🙂

    1. Hej 🙂 Tak, olejki cytrusowe s? fotouczulaj?ce, dlatego zdecydowanie nie nale?y ich dodawa? do kosmetykw na lato. Mase?ko kakaowo-kokosowe natomiast nadaje si? do tego idealnie – nie zawiera ?adnych olejkw wi?c nie ma ryzyka podra?nie?, nie tylko zwi?zanych ze s?o?cem. Niektre oleje, jak np. olej malinowy, tworz? naturalny, delikatny filtr chroni?cy skr? przed promieniowaniem UVB, wi?c mo?na je ?mia?o doda? do mase?ka na lato. W sklepach w p?produktami kosmetycznymi dost?pne s? tak?e filtry UVB/UVA, ktrymi mo?emy wzbogaci? swoje kremy i balsamy.

      1. Mam balsam wed?ug Twojej receptury i jest fantastyczny z mase?ka kakaowego i oleju kokosowego a do tego nuta olejku mango i w zapachu przypomina pinacolade nie mwi?c o konsystencji i nawil?aniu <3 nast?pnym razem w takim razie zrobi? jaki? kwiecisty letni z dodatkiem oleju malinowego i ju? si? nie mog? doczeka? 🙂 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *