Strona główna » Blog » Inne

Inne

Dlaczego naturalne kosmetyki?

naturalny krem

Powodw, dla ktrych warto u?ywa? naturalnych kosmetykw jest wiele. Najbardziej warto?ciowe s? te, ktre w?asnor?cznie przygotujemy w domu, ale wiadomo nie zawsze jest czas i ch??. Warto jest wi?c sprawdzi?, co marki produkuj?ce takie kosmetyki maj? do zaoferowania. Na szcz??cie, jest coraz wi?cej sklepw internetowych z naturalnymi produktami, a czasami nawet mo?na je znale?? w drogeriach. Zach?cam jednak, aby jak najwi?cej kosmetykw przygotowywa? samodzielnie w domu, zw?aszcza tych szybkich i prostych.Czytaj więcej »Dlaczego naturalne kosmetyki?

Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

W wielu ksi??kach na temat tworzenia w?asnych kosmetykw znajdziecie informacje o tym, w jaki niezb?dny sprz?t nale?y si? zaopatrzy?, aby w ogle zacz?? zabaw?. Szczerze mwi?c, ja na pocz?tku nie przywi?zywa?am do tego wi?kszej uwagi i korzysta?am z tego, co mia?am w domu. Dopiero po jakim? czasie, gdy zacz??am kombinowa? z bardziej skomplikowanymi recepturami, dokupi?am kilka potrzebnych mi rzeczy. Wtedy ju? wiedzia?am dok?adnie, co w?a?ciwie jest mi niezb?dne. Poni?ej opisz? kilka przydatnych akcesoriw, ale wszystko zale?y od tego, jakie kosmetyki planujecie przygotowywa?.Czytaj więcej »Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

Jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw?

naturalne kosmetyki, domowe kosmetyki, jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw

Naturalne kosmetyki maj? to do siebie, ?e ich trwa?o?? jest znacznie krtsza ni? tych dost?pnych w sklepach. Wynika to z tego, ?e s? one przepe?nione r?nego rodzaju konserwantami. Je?li zainteresowali?cie si? tworzeniem naturalnych kosmetykw, na pewno chcecie unikn?? stosowania chemicznych dodatkw, ktrych dzia?anie mo?e okaza? si? szkodliwe dla skry. W jaki? sposb musimy jednak chroni? swoje domowe mazid?a, aby s?u?y?y nam jak najd?u?ej. Zdarzy?o mi si? kilka razy ?e mj domowyCzytaj więcej »Jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw?

Od czego by tu zacz??…

Cze??! Zak?adam ?e nie znale?li?cie si? tutaj przypadkiem i szukacie informacji o tym, jak w prosty i efektywny sposb przygotowywa? w?asne, naturalne kosmetyki w domowym zaciszu. Je?li tak, jeste?cie w dobrym miejscu 🙂 Chcia?abym podzieli? si? z Wami swoj? ciekawo?ci? odkrywania nowych receptur, pasj? tworzenia unikalnych mikstur i rado?ci? obserwowania zaskakuj?cych rezultatw. Aby u?atwi? Wam zadanie, b?d? opisywa? w?a?ciwo?ci poszczeglnych sk?adnikw, aby?cie mogli Czytaj więcej »Od czego by tu zacz??…