Strona główna » Olejki eteryczne

Olejki eteryczne

naturalne zapachy

Olejki eteryczne to najtrudniejszy temat, z ktrym postanowi?am si? zmierzy? do tej pory. Nie jestem specjalistk? w tej dziedzinie, bo to kwestia bardzo z?o?ona, ale postaram si? przedstawi? go w sposb prosty i praktyczny, ale jednocze?nie w miar? mo?liwo?ci rzetelny. B?d? pisa? o olejkach tylko pod k?tem ich w?a?ciwo?ci kosmetycznych, ale nale?y pami?ta? ?e maj? one wiele innych zastosowa?, zw?aszcza w aromaterapii.

Odpowiednio u?yte olejki eteryczne b?d? bardzo warto?ciowym dodatkiem do naszych domowych kosmetykw. Oczywi?cie, mog? s?u?y? jedynie jako naturalny zapach, ale szkoda by?oby przy okazji nie skorzysta? z ich bogatych w?a?ciwo?ci. Umiej?tnie wykorzystane olejki wspomog? oczyszczanie, uszczelni? naczynia krwiono?ne, pomog? uregulowa? wydzielanie sebum lub dadz? efekt ?ci?gaj?cy i zmniejszaj?cy zmarszczki. Wszystkie maj? rwnie? w?a?ciwo?ci przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Ja bardzo ch?tnie z nich korzystam i staram si? zachowa? balans pomi?dzy uzyskaniem ?adnego zapachu a wzbogaceniem kosmetyku w dodatkowe w?a?ciwo?ci, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czym s? olejki eteryczne?

Olejki eteryczne s? silnie skoncentrowanymi ekstraktami z ro?lin. Wyst?puj? we wszystkich ich cz??ciach – w kwiatach, ?odygach, li?ciach, korzeniach, owocach i korze. Ich funkcj? jest m.in. wabienie owadw czy odstraszanie szkodnikw. Rol? olejkw eterycznych porwnuje si? do ludzkich hormonw.

Jest kilka metod pozyskiwania olejkw eterycznych z ro?lin. Pierwszym z nich jest destylacja z par? wodn?. Para wodna wydobywa olejki i po sch?odzeniu oparw mo?na je zebra? z powierzchni wody. Produktem ubocznym s? w tym przypadku tzw. hydrolaty (np. woda r?ana). Metod? t? stosuje si? w przypadku kwiatw, li?ci i zi?. Innym sposobem jest t?oczenie na zimno (wyciskanie) – tak uzyskuje si? olejki z cytrusw. Trzecia metoda polega na ekstrakcji z u?yciem rozpuszczalnikw. Korzysta si? w niej z syntetycznego rozpuszczalnika, ktry na ko?cu oddziela si? od olejku. Stosuje si? j? w przypadku wyj?tkowo cennych olejkw, np. ja?minowego. Ostatni? metod? jest ekstrakcja alkoholowa, do ktrej u?ywa si? tylko czystego alkoholu. Korzysta si? z niej przy pozyskiwaniu m.in. olejku waniliowego.

Olejki eteryczne maj? niezwykle skomplikowany sk?ad i nawet te uzyskane z ro?lin jednego gatunku mog? mie? r?ne w?a?ciwo?ci. Dzieje si? tak, poniewa? maj? r?ne chemotypy, tj. inny sk?ad chemiczny. Dlatego zawsze warto sprawdzi?, z jakim dok?adnie olejkiem mamy do czynienia.

Pod nazw? olejki eteryczne mo?na spotka? tak?e syntetyczne esencje zapachowe. Dokonuj?c zakupu upewnijcie si? wi?c, ?e wybrali?cie naturalny olejek uzyskany z ro?lin. Tylko taki b?dzie warto?ciowym sk?adnikiem kosmetykw, a nie jedynie dodatkiem zapachowym.

naturalne zapachy

Przeciwwskazania

Pomimo i? wi?kszo?? olejkw eterycznych ma pi?kny, kusz?cy zapach, nie nale?y ich traktowa? tylko i wy??cznie jako dodatkw zapachowych. S? one bardzo skoncentrowanymi wyci?gami z ro?lin i nale?y post?powa? z nimi bardzo ostro?nie, bo niew?a?ciwie stosowane mog? nam zaszkodzi?. Przede wszystkim trzeba pami?ta?, ?e nie nak?ada si? ich bezpo?rednio na skr?, tylko w postaci rozcie?czonej (z kilkoma wyj?tkami). Nale?y rwnie? uwa?a?, aby nie stosowa? ich w nadmiarze – przeciwnym razie mog? wywo?a? podra?nienia.

Koniecznie musimy pami?ta? rwnie?, ?e olejki cytrusowe s? fotouczulaj?ce. Oznacza to, ?e po ich zastosowaniu mo?e doj?? do niepo??danych reakcji na skrze, zazwyczaj w postaci przebarwie?. Z tego powodu po u?yciu kosmetyku z dodatkiem takiego olejku nie powinni?my wystawia? skry na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych. Najlepiej jest stosowa? je do kosmetykw na noc. Olejkw cytrusowych nie powinno si? rwnie? dodawa? do k?pieli w zbyt du?ych ilo?ciach, bo mog? podra?nia? skr?.

Na olejki eteryczne szczeglnie powinny uwa?a? kobiety w ci??y i w okresie karmienia piersi?. Niektre z nich mog? wywo?ywa? bardzo niepo??dane efekty (np. skurcze macicy) i w ogle nie powinno si? ich stosowa? w tym okresie. Do takich olejkw nale?? w szczeglno?ci: r?any, tymiankowy, bazyliowy; olejki korzenne: any?kowy, cynamonowy, imbirowy, go?dzikowy; olejki z drzew iglastych: cyprysowy, cedrowy, sosnowy, jod?owy. W pierwszych 3 miesi?cach ci??y nie wolno stosowa? rwnie? olejkw: sza?wiowego, geraniowego, ja?minowego, ja?owcowego, z mi?ty pieprzowej, rozmarynowego, lawendowego i z rumianu rzymskiego.

Przegl?d wybranych olejkw eterycznych

Poni?ej opisz? olejki, z ktrych najcz??ciej korzystam podczas przygotowywania swoich domowych kosmetykw. Wi?kszo?? z nich jest ?atwo dost?pna, niektre mo?na kupi? nawet w aptekach.

olejki eteryczne cytrusowe

Olejki cytrusowe

Olejek ze s?odkiej pomara?czy uzyskuje si? go ze skrek owocw, ma ?agodne dzia?anie i przyjemny owocowy zapach; wspomaga proces tworzenia si? kolagenu w skrze i pomaga zwalcza? cellulit; odpowiedni do wszystkich rodzajw cery.

Olejek grejpfrutowy podobnie jak pomara?czowy uzyskuje si? go przez wyt?aczanie skrek owocw, ma orze?wiaj?cy, owocowy zapach; dzia?a na skr? tonizuj?co i wspomaga walk? z cellulitem.

Olejki eteryczne kwiatowe

Olejki kwiatowe

Olejek neroli uzyskiwany z kwiatw pomara?czy gorzkiej, ma pi?kny egzotyczno-kwiatowy zapach; dzia?a przeciwzapalnie, regeneracyjnie i uelastyczniaj?co na skr?, zmniejsza blizny i rozst?py, zapobiega powstawaniu zmarszczek; mo?na go stosowa? do ka?dego rodzaju cery, szczeglnie naczynkowej, t?ustej i dojrza?ej, a tak?e wra?liwej.

Olejek lawendowy otrzymuje si? go z kwiatw i ?odyg lawendy w?skolistnej (lekarskiej), ma intensywny, kwiatowy zapach i bardzo wszechstronnie dzia?anie; dzia?a silnie bakteriobjczo i przeciwgrzybiczo, przyspiesza gojenie si? ran, podra?nie? i oparze?, tak?e tych wywo?anych uk?szeniami owadw i s?o?cem; wspomaga walk? z tr?dzikiem, ?upie?em i wypadaniem w?osw, delikatnie tonizuje skr? i reguluje wydzielanie sebum; jest jednym z nielicznych olejkw, ktre mo?na nak?ada? bezpo?rednio na skr? bez rozcie?czenia; w ma?ych ilo?ciach mo?na stosowa? go nawet u dzieci; nadaje si? do ka?dego rodzaju cery, rwnie? wra?liwej.

Olejek geraniowy uzyskiwany z ro?lin z rodzaju Pelargonum, ma intensywny kwiatowy zapach przypominaj?cy r??; dzia?a silnie przeciwbakteryjnie, tonizuj?co, reguluje gospodark? p?ynami i poprawia ukrwienie skry, dzi?ki czemu ma dzia?anie antycellulitowe, przyspiesza gojenie si? ran, zmniejsza rozst?py; stosuje si? go do leczenia infekcji skry, na wypryski, tr?dzik i ?upie?; odpowiedni do cery dojrza?ej, a tak?e t?ustej; UWAGA: olejek ten stymuluje estrogen, wi?c nie powinno si? go stosowa? rwnocze?nie z tabletkami antykoncepcyjnymi.

Olejek ylyng-ylang – uzyskuje si? go z kwiatw drzewa ylangowego (jagodlin wonny), ma bardzo intensywny orientalny zapach; zmniejsza przet?uszczanie si? skry i wypadanie w?osw, nadaje si? do piel?gnacji w?osw delikatnych i suchych; polecany do cery t?ustej.

olejki eteryczne zio?owe

Olejki zio?owe

Olejek rozmarynowy otrzymuje si? go z li?ci i ga??zek rozmarynu lekarskiego, ma intensywny, zio?owy zapach; dzia?a tonizuj?co, pobudza kr??enie krwi i ?agodzi ble mi??ni; wspomaga walk? z ?upie?em, wypadaniem w?osw i cellulitem; polecany do cery t?ustej.

Olejek z trawy cytrynowej uzyskiwany z rosn?cej w Indiach trawy Cymbopogon citratus, ma bardzo intensywny cytrusowy zapach; jest silnym ?rodkiem przeciwgrzybiczym, stosuje si? go przy infekcjach skry, pobudza kr??enie krwi; ze wzgl?du na intensywne dzia?anie zaleca si? stosowanie na skr? w niewielkich ilo?ciach.

Olejek z mi?ty pieprzowej uzyskiwany z ziela mi?ty pieprzowej, ma intensywny s?odko-mi?towy zapach; dzia?a odka?aj?co, ?agodzi oparzenia s?oneczne i uk?szenia owadw, od?wie?a, daje efekt ch?odzenia, idealny do kosmetykw na lato.

Olejek z paczuli uzyskuje si? go z ziela paczulki wonnej (brodziec paczulka), ma specyficzny orientalno-zio?owy zapach; dzia?a silnie bakterio- i grzybobjczo, przeciwzapalnie i ?ci?gaj?co, przyspiesza gojenie si? ran i wspomaga walk? z ?upie?em; zapobiega zatrzymywaniu p?ynw w organizmie, dlatego pomaga zwalcza? cellulit, wspomaga rwnie? regeneracj? skry i reguluje prac? gruczo?w ?ojowych; jest dobrym dodatkiem do dezodorantw; polecany do cery suchej.

olejki eteryczne

Olejki drzewne

Olejek z drzewa herbacianego uzyskuje si? go z drzew herbacianych melaleuki skr?tolistnej (nie ma nic wsplnego z herbat?), charakteryzuje si? bardzo intensywnym i niekoniecznie przyjemnym, ?ywicznym zapachem przypominaj?cym eukaliptus; ma silne w?a?ciwo?ci antyseptyczne, przeciwgrzybicze, leczy stany zapalne skry i przyspiesza gojenie si? ran; pomimo intensywnego dzia?ania jest doskonale tolerowany przez skr?; dobry dodatek do dezodorantw; nadaje si? do piel?gnacji cery t?ustej i tr?dzikowej.

Olejek z drzewa r?anego uzyskiwany z drzew gatunku Aniba rosaeodora, ma bardzo przyjemny, kwiatowy zapach; dzia?a tonizuj?co, wspomaga regeneracj? skry i walk? ze zmarszczkami; polecany do cery dojrza?ej, suchej i wra?liwej

Olejek z drzewa sanda?owego otrzymywany z drzew sanda?owca, ma przyjemny, orientalny, s?odki zapach; dzia?a silnie antyseptycznie, przeciwzapalne, ?agodzi podra?nienia skry i regeneruje j?, ?agodzi podra?nienia; nadaje si? do piel?gnacji cery tr?dzikowej i suchej.

Olejek cedrowy najcenniejszy uzyskuje si? z cedru atlaskiego (z drzew pochodz?cych z gr Atlas), ma balsamiczno-?ywiczny zapach; stosuje si? go przy infekcjach naskrka, ?ojotoku, ?upie?u, przet?uszczaniu si? skry i w?osw, ?ysieniu i podra?nieniach; ma dzia?anie tonizuj?ce i antycellulitowe; polecany do cery t?ustej i tr?dzikowej.

Olejek z kadzid?owca uzyskuje si? go z ?ywicy drzewa Boswellia carterii, ma ?ywiczny zapach; dzia?a silnie odka?aj?co, uelastycznia i od?ywia skr?, ?agodzi podra?nienia, uszczelnia naczynia krwiono?ne, zapobiega powstawaniu blizn i starzeniu si? skry; odpowiedni do ka?dego rodzaju cery, zw?aszcza dojrza?ej, naczynkowej i wra?liwej.

Domowe receptury

Od?wie?aj?ca mgie?ka do cia?aod?wie?aj?ca mgie?ka

B?dziesz potrzebowa?:

– butelki z atomizerem o pojemno?ci 100 ml.

– 99 ml. przegotowanej wody (ostudzonej)

– ?y?eczki sody oczyszczonej

– 20-25 kropli olejku eterycznego (lub mieszanki kilku olejkw)


Przepis jest banalnie prosty wystarczy wymiesza? wszystkie sk?adniki w butelce, zakr?ci? i potrz?sn?? przed ka?dym u?yciem. Jedyne wyzwanie dotyczy wyboru olejkw eterycznych. Wszystkie olejki maj? w?a?ciwo?ci bakteriobjcze, wi?c nadaje si? ka?dy, ktrego zapach lubimy. Mo?emy jednak wybra? te, ktre dzia?aj? wyj?tkowo silnie bakteriobjczo, np. olejek z drzewa herbacianego, lawendowy, geraniowy, paczuli czy z kadzid?owca. W przypadku niektrych z nich zapach jest do?? ostry i intensywny, wi?c mo?na go po??czy? z jakim? l?ejszym i przyjemniejszym. Pami?tajmy rwnie?, ?e je?li zamierzamy u?ywa? mgie?ki latem, powinni?my si? powstrzyma? od dodania cytrusowych olejkw, mimo ?e to bardzo kusz?ce. W wyj?tkowo upalne dni dobrze sprawdzi si? olejek mi?towy (z mi?ty pieprzowej lub zielonej), ktry daje wra?enie ch?odzenia.


Wykaz ?rde?:

Waite Brown Claire, „Uzdrawiaj?ca moc olejkw eterycznych”, Wydawnictwo Alma-Press, 2019

Farber Susanna, Meyer Axel, „Olejki aromatyczne – w domowej apteczce”, Wydawnictwo Purana, 2017

Brud W?adys?aw, Konopacka Iwona, „Pachn?ca apteka. Tajemnice aromaterapii”, Agencja Wydawnicza Comes

Hebda Klausyna, „Zio?owy Zak?tek”, Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia, Warszawa 2014

2 myśli na “Olejki eteryczne”

  1. U?ywa?am kremu zrobionego wg. Twojego przepisu z dodatkiem olejku mi?towego o ktrym tutaj wspominasz i rzeczywi?cie ?wietnie sprawdza si? kiedy jest goraco. Ch?odzi i dzia?a kojaco szczeglnie dla stop bo do tego zosta? w moim przypadku przeznaczony 🙂 Uda?o Ci si? uzyska? jakie? ciekawe zapachy po zmieszaniu ze soba kilku olejkw? 🙂

    1. Cze?? Balbina 🙂 Stworzenie udanej kompozycji zapachowej nie jest wcale takie proste, dlatego najlepiej zacz?? od 2-3 olejkw i stopniowo modyfikowa? zapachy zgodnie z w?asnymi upodobaniami. Ja jeszcze ci?gle eksperymentuj?, ale kilka po??cze? mog? poleci?. Bardzo lubi? zapach lawendy i dobrze komponuje mi si? ona z paczulk?, neroli i rozmarynem. Olejki cytrusowe mo?na ??czy? ze sob? dowolnie i w?a?ciwie nie ma ryzyka ?e wyjdzie z tego co? dziwnego. Mo?na te? doda? do nich odrobin? olejku z drzewa sanda?owego aby uzyska? orientaln? nut? albo olejku sosnowego lub cedrowego je?li lubimy zapach lasu. Polecam rwnie? od?wie?aj?ce po??czenie mi?ty z traw? cytrynow? i kwiatowe geranium z drzewem r?anym. Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *