Strona główna » Archiwum dla lipiec 2021

lipiec 2021

Myd?a rzemie?lnicze

Myd?o rzemie?lnicze

Czy my?leli?cie kiedy? o tym ?eby zrobi? w?asnor?cznie myd?o? Ja my?la?am, p?niej si? zniech?ci?am jak zobaczy?am jakie to skomplikowane, ostatecznie jednak si? zdecydowa?am. I okaza?o si? ?e nie taki diabe? straszny, ale po kolei. Powiem Wam najpierw czym s? myd?a rzemie?lnicze i jak wygl?da proces ich powstawania.Czytaj więcej »Myd?a rzemie?lnicze