Strona główna » Archiwum dla czerwiec 2020

czerwiec 2020

Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

W wielu ksi??kach na temat tworzenia w?asnych kosmetykw znajdziecie informacje o tym, w jaki niezb?dny sprz?t nale?y si? zaopatrzy?, aby w ogle zacz?? zabaw?. Szczerze mwi?c, ja na pocz?tku nie przywi?zywa?am do tego wi?kszej uwagi i korzysta?am z tego, co mia?am w domu. Dopiero po jakim? czasie, gdy zacz??am kombinowa? z bardziej skomplikowanymi recepturami, dokupi?am kilka potrzebnych mi rzeczy. Wtedy ju? wiedzia?am dok?adnie, co w?a?ciwie jest mi niezb?dne. Poni?ej opisz? kilka przydatnych akcesoriw, ale wszystko zale?y od tego, jakie kosmetyki planujecie przygotowywa?.Czytaj więcej »Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

Zmys?owa k?piel

Ka?dy z nas, a przynajmniej zdecydowana wi?kszo??, odczuwa czasami potrzeb? gor?cej, relaksacyjnej k?pieli. Aby j? jeszcze bardziej umili?, wzboga?my j? o dodatkowe sk?adniki, ktre zadbaj? o nasz? skr?, wp?yn? korzystnie na samopoczucie i podzia?aj? na zmys?y. W zale?no?ci od tego, na co mamy ochot? w danej chwili lub czego nasze cia?o potrzebuje, mo?emy przygotowa? r?ne jej rodzaje k?piel relaksuj?c?, poprawiaj?c? nastrj, uspokajaj?c?, czy lecznicz?. Mo?emy j? rwnie? po??czy? z aromaterapi?, stosuj?c w tym celu odpowiednie olejki eteryczne.Czytaj więcej »Zmys?owa k?piel

Jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw?

naturalne kosmetyki, domowe kosmetyki, jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw

Naturalne kosmetyki maj? to do siebie, ?e ich trwa?o?? jest znacznie krtsza ni? tych dost?pnych w sklepach. Wynika to z tego, ?e s? one przepe?nione r?nego rodzaju konserwantami. Je?li zainteresowali?cie si? tworzeniem naturalnych kosmetykw, na pewno chcecie unikn?? stosowania chemicznych dodatkw, ktrych dzia?anie mo?e okaza? si? szkodliwe dla skry. W jaki? sposb musimy jednak chroni? swoje domowe mazid?a, aby s?u?y?y nam jak najd?u?ej. Zdarzy?o mi si? kilka razy ?e mj domowyCzytaj więcej »Jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw?