Strona główna » Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

W wielu ksi??kach na temat tworzenia w?asnych kosmetykw znajdziecie informacje o tym, w jaki niezb?dny sprz?t nale?y si? zaopatrzy?, aby w ogle zacz?? zabaw?. Szczerze mwi?c, ja na pocz?tku nie przywi?zywa?am do tego wi?kszej uwagi i korzysta?am z tego, co mia?am w domu. Dopiero po jakim? czasie, gdy zacz??am kombinowa? z bardziej skomplikowanymi recepturami, dokupi?am kilka potrzebnych mi rzeczy. Wtedy ju? wiedzia?am dok?adnie, co w?a?ciwie jest mi niezb?dne. Poni?ej opisz? kilka przydatnych akcesoriw, ale wszystko zale?y od tego, jakie kosmetyki planujecie przygotowywa?.

Akcesoria

Naczynia do k?pieli wodnej: jest to jedna z podstawowych rzeczy, je?li chcecie przygotowywa? w?asne kremy, mas?a czy ma?ci. Proces tworzenia tego typu kosmetykw wymaga podgrzania w?a?nie w k?pieli wodnej. Bez obaw, profesjonalny sprz?t nie jest niezb?dny. Oczywi?cie, mo?ecie kupi? specjalne naczynia do tego celu. Mo?ecie te?, tak jak ja, u?y? aluminiowej miski umieszczaj?c j? w odpowiedniej wielko?ci garnku. Tak zaczyna?am i tak robi? do tej pory, bo ta metoda si? sprawdzi?a. W przypadku przygotowywania kremw b?dziecie potrzebowa? dwch misek i dwch garnkw, poniewa? sk?adniki wodne i olejowe podgrzewa si? osobno i dopiero p?niej ??czy.

S?oiki do przechowywania, najlepiej z ciemnego szk?a: jak ju? uda Wam si? przygotowa? kosmetyk marze?, w czym? trzeba go b?dzie przechowywa?. Polecam zaopatrzy? si? w szklane s?oiczki r?nej wielko?ci, bo w innym b?dziecie trzyma? ma??, a w innym balsam do cia?a. Kosmetyki najlepiej przechowywa? w pojemnikach z ciemnego szk?a, aby nie traci?y swoich w?a?ciwo?ci pod wp?ywem ?wiat?a s?onecznego. Oczywi?cie, w trosce o ?rodowisko polecam wielokrotne u?ywanie tych samych opakowa?, aby nie produkowa? zb?dnych ?mieci. Wystarczy je dok?adnie umy? i przep?uka? wrz?tkiem.

Ceramiczna lub drewniana ?y?eczka: przyda si? do przygotowywania maseczek do twarzy, ktre w swoim sk?adzie maj? glink?. Naturalna glinka nie powinna mie? kontaktu z metalowymi naczyniami. Dlatego te?, tego typu maseczki zawsze mieszajcie w ceramicznych lub szklanych miskach u?ywaj?c do tego odpowiedniej ?y?eczki/szpatu?ki. Ceramiczna jest moim zdaniem lepsza, bo d?u?ej b?dzie mog?a Wam s?u?y?.

Blender r?czny: jest niezb?dny do przygotowywania domowych kremw. Dzi?ki niemu mo?na dok?adnie po??czy? sk?adniki fazy wodnej i olejowej, a tak?e ubi? puszyste mas?o do cia?a.

M?ynek do kawy: b?dzie pomocny je?li planujecie dodawa? zio?a do swoich kosmetykw, a receptura wymaga zmielenia ich do bardzo drobnej postaci. Mo?na w nim mieli? rwnie? p?atki owsiane, siemi? lniane czy inne nasiona, np. w celu uzyskania drobnego peelingu. Blender z ma?ym pojemniczkiem i ostrzem w kszta?cie litery s nie nadaje si? do mielenia suchych zi?. Wiem co mwi?, bo za?atwi?am dwa w ten sposb. Ewentualnie, do rozdrabniania zi? nada si? rwnie? mo?dzierz.

Waga kuchenna: przyda si?, gdy zajdzie konieczno?? precyzyjnego odmierzania ilo?ci sk?adnikw, jak np. w przypadku kremw czy balsamw. Najlepiej ?eby mia?a dok?adno?? przynajmniej do 1 grama. W recepturach, ktrymi si? dziel? zazwyczaj staram si? podawa? ilo?? sk?adnikw w ?y?kach lub ?y?eczkach, aby u?atwi? Wam zadanie. W przypadku niektrych przepisw skorzystanie z wagi b?dzie jednak niezb?dne.

Termometr kuchenny: bardzo wa?ny w procesie przygotowywania kremu z dwch powodw po pierwsze sk?adniki fazy wodnej i olejowej powinny mie? podobn? temperatur? podczas ??czenia, po drugie niektrych olejw nie powinno si? podgrzewa? powy?ej okre?lonej temperatury, aby nie zabija? ich dobroczynnych w?a?ciwo?ci.

Silikonowe foremki: mog? si? przyda? do przygotowywania musuj?cych kulek do k?pieli (cho? nie s? do tego niezb?dne) oraz myde?.

Oczywi?cie przydadz? si? te? zwyk?e ?y?ki, ?y?eczki, miski itp. O tym jednak nawet nie wspominam, bo zak?adam ?e ka?dy takie rzeczy w wyposa?eniu swojej kuchni posiada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *