Strona główna » sl do k?pieli

Jak pachn? ?wi?ta?

Jak pachn? ?wi?ta?

musuj?ce kule do k?pieli

?wi?ta zbli?aj? si? wielkimi krokami. Ka?dy obchodzi je na swj sposb, ale wiele osb na pewno ju? zacz??o wprowadza? si? w ?wi?teczny nastrj. W ferworze przygotowa? ?atwo jednak zapomnie?, ile ten czas mo?e da? nam rado?ci, tak jak bywa?o to w dzieci?stwie. Jednym z nieod??cznych elementw ?wi?t s? oczywi?cie prezenty. Wszystkim ?ycz?, ?eby zarwno te otrzymane jak i podarowane by?y przemy?lane i trafione. Moim zdaniem licz? si? ch?ci i jako?? a nie ilo?? i cena. Uwa?am te?, ?e r?cznie przygotowane prezenty maj? w sobie co? wyj?tkowego. Dlatego chcia?abym podzieli? si? z Wami kilkoma prostymi inspiracjami Czytaj więcej »Jak pachn? ?wi?ta?

Zmys?owa k?piel

Ka?dy z nas, a przynajmniej zdecydowana wi?kszo??, odczuwa czasami potrzeb? gor?cej, relaksacyjnej k?pieli. Aby j? jeszcze bardziej umili?, wzboga?my j? o dodatkowe sk?adniki, ktre zadbaj? o nasz? skr?, wp?yn? korzystnie na samopoczucie i podzia?aj? na zmys?y. W zale?no?ci od tego, na co mamy ochot? w danej chwili lub czego nasze cia?o potrzebuje, mo?emy przygotowa? r?ne jej rodzaje k?piel relaksuj?c?, poprawiaj?c? nastrj, uspokajaj?c?, czy lecznicz?. Mo?emy j? rwnie? po??czy? z aromaterapi?, stosuj?c w tym celu odpowiednie olejki eteryczne.Czytaj więcej »Zmys?owa k?piel