Strona główna » Kosmetyki naturalne

Kosmetyki naturalne

Domowe olejki

Domowe olejki

Domowe olejki s? niezwykle wydajne, skuteczne i proste w przygotowaniu. Ich dodatkowym atutem jest to, ?e jako kosmetyki przygotowywane na bazie oleju (bez dodatku wody) nie wymagaj? dodatku konserwantu, wi?c s? w 100% naturalne. A takie nasza skra lubi najbardziej 🙂 Warto zawsze dodawa? do nich odrobin? witaminy E, ?eby przed?u?y? ich trwa?o?? nie wymagaj? wtedy przechowywania w lodwce.Czytaj więcej »Domowe olejki

Myd?a rzemie?lnicze

Myd?o rzemie?lnicze

Czy my?leli?cie kiedy? o tym ?eby zrobi? w?asnor?cznie myd?o? Ja my?la?am, p?niej si? zniech?ci?am jak zobaczy?am jakie to skomplikowane, ostatecznie jednak si? zdecydowa?am. I okaza?o si? ?e nie taki diabe? straszny, ale po kolei. Powiem Wam najpierw czym s? myd?a rzemie?lnicze i jak wygl?da proces ich powstawania.Czytaj więcej »Myd?a rzemie?lnicze

Olejki eteryczne

naturalne zapachy

Olejki eteryczne to najtrudniejszy temat, z ktrym postanowi?am si? zmierzy? do tej pory. Nie jestem specjalistk? w tej dziedzinie, bo to kwestia bardzo z?o?ona, ale postaram si? przedstawi? go w sposb prosty i praktyczny, ale jednocze?nie w miar? mo?liwo?ci rzetelny. B?d? pisa? o olejkach tylko pod k?tem ich w?a?ciwo?ci kosmetycznych, ale nale?y pami?ta? ?e maj? one wiele innych zastosowa?, zw?aszcza w aromaterapii.Czytaj więcej »Olejki eteryczne

Mas?a ro?linne

Mas?o do cia?a

Mas?a ro?linne to niezwykle warto?ciowe sk?adniki naturalnych kosmetykw. W przeciwie?stwie do olejw maj? sta?? konsystencj?, st?d ich nazwa. Z tego powodu wch?aniaj? si? wolniej, ale s? za to bardzo od?ywcze. Najlepiej stosowa? te nierafinowane, aby zachowa? jak najwi?cej w?a?ciwo?ci piel?gnacyjnych. Mo?emy dodawa? je do kremw i balsamw, ale rwnie? ??czy? z p?ynnymi olejami tworz?c puszyste mase?ka do cia?a. Czytaj więcej »Mas?a ro?linne