Strona główna » saszetki do k?pieli

saszetki do k?pieli

Zmys?owa k?piel

Ka?dy z nas, a przynajmniej zdecydowana wi?kszo??, odczuwa czasami potrzeb? gor?cej, relaksacyjnej k?pieli. Aby j? jeszcze bardziej umili?, wzboga?my j? o dodatkowe sk?adniki, ktre zadbaj? o nasz? skr?, wp?yn? korzystnie na samopoczucie i podzia?aj? na zmys?y. W zale?no?ci od tego, na co mamy ochot? w danej chwili lub czego nasze cia?o potrzebuje, mo?emy przygotowa? r?ne jej rodzaje k?piel relaksuj?c?, poprawiaj?c? nastrj, uspokajaj?c?, czy lecznicz?. Mo?emy j? rwnie? po??czy? z aromaterapi?, stosuj?c w tym celu odpowiednie olejki eteryczne.Czytaj więcej »Zmys?owa k?piel