Strona główna » akcesoria

akcesoria

Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

W wielu ksi??kach na temat tworzenia w?asnych kosmetykw znajdziecie informacje o tym, w jaki niezb?dny sprz?t nale?y si? zaopatrzy?, aby w ogle zacz?? zabaw?. Szczerze mwi?c, ja na pocz?tku nie przywi?zywa?am do tego wi?kszej uwagi i korzysta?am z tego, co mia?am w domu. Dopiero po jakim? czasie, gdy zacz??am kombinowa? z bardziej skomplikowanymi recepturami, dokupi?am kilka potrzebnych mi rzeczy. Wtedy ju? wiedzia?am dok?adnie, co w?a?ciwie jest mi niezb?dne. Poni?ej opisz? kilka przydatnych akcesoriw, ale wszystko zale?y od tego, jakie kosmetyki planujecie przygotowywa?.Czytaj więcej »Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw