Strona główna » Jak zrobi? krem?

Jak zrobi? krem?

domowy krem

Wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. Jak zrobi? krem w domowych warunkach? Tak naprawd? wystarczy kilka prostych sk?adnikw i trzy kroki wymagaj?ce chwili skupienia. Oczywi?cie, gdy nabierzemy wprawy, mo?emy zacz?? eksperymentowa? z r?nymi dodatkami, ale proces tworzenia pozostanie ten sam. Wierzcie mi, ?e wi?kszo?? kupnych kremw nie umywa si? do tych w?asnor?cznie przygotowanych. Rwnie? rado?? z ich tworzenia jest ogromna.

Najlepsze w przyrz?dzaniu w?asnych kremw jest to, ?e mo?emy dowolnie modyfikowa? receptury zarwno proporcje, jak i sk?adniki. Dzi?ki temu otrzymamy r?ne konsystencje i w?a?ciwo?ci. Trzeba tylko zna? kilka prostych zasad i wykaza? si? pomys?owo?ci?. Czasami mo?e si? zdarzy? ?e co? nie wyjdzie, ale nie warto si? zniech?ca?. Na pocz?tek mo?na korzysta? z gotowych przepisw i ma?ymi kroczkami wprowadza? drobne zmiany. Po pewnym czasie na pewno uda Wam si? stworzy? co? wyj?tkowego. Poni?ej znajdziesz szczeg?owe instrukcje jak zrobi? w?asny krem.

jak zrobic krem

Sk?adniki kremu

Aby przygotowa? krem, potrzebujemy sk?adnikw fazy wodnej, fazy olejowej, oraz emulgatora, ktry je po??czy. Do pierwszej grupy zaliczamy oczywi?cie wod?, ale rwnie? dodatki, ktre si? w niej rozpuszczaj?, jak np. gliceryn? ro?linn? czy ?el aloesowy. Mo?emy rwnie? u?y? naparu z zi?, wody kwiatowej lub mleka owsianego, w zale?no?ci od w?asnych potrzeb i upodoba?. Do fazy olejowej zaliczamy wszelkiego rodzaju oleje i mas?a. Tutaj wybr jest naprawd? ogromny, wi?c warto wyprbowa? r?nych opcji. Trzecim niezb?dnym sk?adnikiem jest emulgator, bez ktrego po??czenie wody i oleju nie by?oby mo?liwe. Najlepiej sprawdza si? w tej roli wosk emulguj?cy, ktry mo?emy z ?atwo?ci? znale?? w sklepach z p?produktami kosmetycznymi. Jest niedrogi i niezawodny, je?li u?yjemy go prawid?owo. Ja zazwyczaj korzystam z bazy emulguj?cej NF lub olivem 1000.

Tak naprawd? do przygotowania najprostszego kremu wystarcz? wi?c 3 sk?adniki: woda (najlepiej przegotowana lub destylowana), dowolny olej i wosk emulguj?cy. Jeszcze jednym bardzo wa?nym sk?adnikiem jest konserwant, ktry ochroni nasz krem przed zepsuciem. Nie jest niezb?dny, ale warto z niego korzysta?, aby nasza praca nie posz?a na marne.

Mo?emy rwnie?, do czego bardzo zach?cam, wzbogaca? kremy r?nymi dodatkami aby by?y bardziej od?ywcze i pi?knie pachnia?y. Poni?ej znajdziecie list? tych, na ktre moim zdaniem warto zwrci? uwag? w pierwszej kolejno?ci. Oczywi?cie, sk?ad kremu b?dzie si? r?ni? w zale?no?ci od tego, jak? kosmetyk ma pe?ni? funkcj? i do jakiej cz??ci cia?a jest przeznaczony.

Witaminy

S? one niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania organizmu. Zazwyczaj przyjmujemy je doustnie, ale warto rwnie? stosowa? je do od?ywiania skry od zewn?trz, szczeglnie jako dodatek kremw do twarzy. Moim zdaniem najbardziej warto?ciowymi dodatkami do kosmetykw s? witaminy A, E i C. Dwie pierwsze mo?emy kupi? w postaci p?ynnej s? to witaminy hydrofobowe (rozpuszczalne w t?uszczach). Mo?na je bez problemu kupi? w aptece. Witamin? C natomiast mo?emy spotka? w postaci proszku jest to witamina hydrofilowa (rozpuszczalna w wodzie). Witamin nie dodajemy ani do fazy wodnej, ani olejowej, lecz do gotowego kremu, gdy jego temperatura spadnie poni?ej 40 C, aby nie straci?y one swoich w?a?ciwo?ci.

Witamina A korzystnie wp?ywa na regeneracj? skry i zwi?ksza jej barier? ochronn?. Jej niedobr mo?e powodowa? rogowacenie, ?uszczenie si? skry i jej przesuszenie. Z tego powodu szczeglnie powinny si? ni? zainteresowa? osoby posiadaj?ce cer? such?. O witaminie E wspomina?am ju? pisz?c na temat piel?gnacji twarzy. Jest ona niezb?dna je?li chcemy aby nasza skra jak najd?u?ej wygl?da?a m?odo. Witamina ta poprawia ukrwienie i op?nia procesy starzenia si? skry. Oprcz tego korzystnie wp?ywa na produkcj? kolagenu, a co za tym idzie zwi?ksza j?drno??. Po??czenie witaminy E z witamin? C (dwch przeciwutleniaczy) zwi?ksza ich dzia?anie wsp?pracuj? one w procesie zmiatania wolnych rodnikw, czyli spowalniaj? powstawanie zmarszczek. Witamin? C mo?emy kupi? w kilku postaciach. Najbardziej powszechna i najta?sza to kwas askorbinowy, jednak ta forma jest te? najmniej stabilna, dlatego po dodaniu do kremu mo?e straci? swoje w?a?ciwo?ci. Kwasu askorbinowego lepiej wi?c u?ywa? jako dodatku do maseczek do twarzy. Do kremu lepsza b?dzie witamina C SAP nieco dro?sza, ale du?o bardziej warto?ciowa.

Konserwanty

Substancje te nie wywo?uj? najlepszych skojarze?, ale nie mo?na ich demonizowa?. Funkcjonowanie bez nich by?oby niezwykle trudne wszystkie kosmetyki zawieraj?ce wod? musieliby?my przygotowywa? na bie??co. Woda zawarta w kremach tworzy idealne ?rodowisko do powstawania grzybw i bakterii. Konserwanty maj? je przed tym chroni?. Istnieje wiele delikatnych substancji, ktre przed?u?? trwa?o?? naszych kremw i s? akceptowane jako dodatki do naturalnych kosmetykw. Wystarczy doda? kilka kropli i dzi?ki temu b?dziemy mogli cieszy? si? w?asnor?cznie przygotowanym kremem kilka miesi?cy, a nie kilka dni. Wa?ne jest, aby stosowa? je zgodnie z zaleceniem producenta. Konserwanty najlepiej dodawa? na samym ko?cu, podobnie jak witaminy. Ja zazwyczaj korzystam z PrevAction PCG lub PrevAction POG nie podra?niaj? skry i s? bezzapachowe.

Olejki eteryczne

Olejki eteryczne warto stosowa? z kilku powodw. Po pierwsze, nadaj? naszym kosmetykom pi?kny zapach. Wbrew pozorom ma to ogromne znaczenie, bo zazwyczaj przy wyborze gotowych produktw w pierwszej kolejno?ci kierujemy si? w?a?nie w?chem. Po drugie, olejki eteryczne maj? r?ne cenne w?a?ciwo?ci (np. ?ci?gaj?ce lub bakteriobjcze), ktre zwi?ksz? efekt dzia?ania naszych wyrobw. Po trzecie, niektre z nich dzia?aj? jak lekkie konserwanty, dzi?ki czemu wyd?u?? ich dat? wa?no?ci. Warto wi?c sprawdzi? dzia?anie kosmetyczne r?nych olejkw i w??czy? je do listy sta?ych sk?adnikw swoich kosmetykw. Temat dobroczynnych w?a?ciwo?ci poszczeglnych olejkw eterycznych, ktrych sama u?ywam, porusz? w osobnym wpisie.

Gliceryna ro?linna

Bardzo dobry dodatek do wszelkiego rodzaju kremw, zw?aszcza w przypadku suchej skry. Ma w?a?ciwo?ci wi???ce wod?, dzi?ki czemu dzia?a nawil?aj?co, zmi?kczaj?co i uelastyczniaj?co. Dobrze wnika wg??b skry i u?atwia przenikanie substancji od?ywczych do jej g??bszych warstw. Zwi?ksza rwnie? zdolno?? zatrzymywania wody w naskrku, co zapobiega jego przesuszaniu i pomaga utrzyma? odpowiedni? barier? ochronn?. Gliceryna rozpuszcza si? w wodzie, dlatego dodajemy j? zawsze do fazy wodnej. Ja u?ywam jej przy produkcji zarwno kremw do twarzy, jak i balsamw do cia?a. Mo?emy si? spotka? z r?nymi rodzajami gliceryny, w zale?no?ci od tego, z czego jest pozyskiwana. Ja polecam t? ro?linn?.

?el aloesowy

Jest to kolejny sk?adnik, ktry warto uwzgl?dni? przy tworzeniu w?asnych kremw. Ma w?a?ciwo?ci silnie nawil?aj?ce i ?ci?gaj?ce oraz zwi?ksza barier? ochronn? skry. Ponadto dostarcza skrze mikro- i makroelemntw i przywraca jej j?drno?? i zdrowy koloryt. ?agodzi rwnie? skutki oparze? s?onecznych. Podobnie jak gliceryn?, dodajemy go do fazy wodnej.

Skwalan z oliwy z oliwek

Skwalan jest bardziej stabiln? form? skwalenu, ktry naturalnie wyst?puje w skrze. W wersji ro?linnej pozyskiwany jest z oliwy z oliwek i ten w?a?nie polecam. Jest to bardzo cenny sk?adnik kremw do twarzy, szczeglnie do cery dojrza?ej. Dzia?a na skr? zmi?kczaj?co, przeciwdzia?a powstawaniu zmarszczek i jest naturalnym emolientem zapobiega utracie wody ze skry. Mo?na stosowa? go rwnie? jako niezwykle warto?ciowy sk?adnik serum do twarzy. Podczas robienia kremu najlepiej dodawa? go na samym ko?cu.

Kwestia olejw i mase? kosmetycznych z uwzgl?dnieniem ich w?a?ciwo?ci to bardzo obszerny temat, dlatego zajm? si? nim w osobnym wpisie. Na razie zach?cam do przygotowania pierwszego kremu z prostych sk?adnikw, poni?ej znajdziecie kilka receptur, ktre mam nadziej? Was zainspiruj?.

Jak przygotowa? krem?

Krem przygotowujemy w 3 podstawowych krokach, 4 krok jest opcjonalny w zale?no?ci od sk?adnikw, ktrych u?ywamy:

Krok 1

Odmierzamy odpowiedni? ilo?? sk?adnikw przy pomocy wagi kuchennej w osobnej misce sk?adniki fazy wodnej, w osobnej sk?adniki fazy olejowej. Najlepiej od razu korzysta? z naczy?, ktre nadaj? si? do u?ycia w k?pieli wodnej. W moim przypadku s? to miski aluminiowe mniejsza na sk?adniki olejowe i wi?ksza na wodne (w tej zazwyczaj b?dziemy miesza? krem).

Krok 2

Osobno podgrzewamy sk?adniki fazy wodnej i olejowej w k?pieli wodnej. Najprostszym sposobem jest ustawienie metalowej miski ze sk?adnikami na odpowiedniej wielko?ci garnku z wod? (kilka centymetrw wody wystarczy). Faz? olejow? podgrzewamy a? wszystkie sk?adniki si? rozpuszcz? i po??cz? nie d?u?ej (do ok. 50 60 C). Faz? wodn? podgrzewamy do podobnej temperatury. Wa?ne jest, aby nie przegrza? olejw (nie mog? pojawi? si? na powierzchni b?belki), poniewa? b?d? wtedy mniej warto?ciowe.

Krok 3

??czymy sk?adniki gdy uda nam si? uzyska? podobn? temperatur? obu faz, powoli przelewamy ma?ym strumieniem zawarto?? jednego naczynia do drugiego i mieszamy przy u?yciu blendera r?cznego (podobnie jak przy robieniu majonezu). Ja u?ywam ko?cwki do be?tania, ale ta zwyk?a do rozdrabniania te? si? nadaje. W tym etapie s? dwie opcje albo wlewamy sk?adniki fazy olejowej do wodnej, albo na odwrt. Ja zawsze korzystam z tej pierwszej mo?liwo?ci (w ten sposb powstaj? lekkie i puszyste kremy). W przypadku drugiej podobno konsystencja kremu jest nieco g?stsza (nie sprawdza?am, ale na pewno kiedy? to zrobi?). Sk?adniki musz? si? dobrze po??czy?, wi?c mieszanie powinno trwa? kilka minut, inaczej krem b?dzie si? rozwarstwia?.

Krok 4

Je?li u?ywamy dodatkowych sk?adnikw jak np. witaminy, czekamy a? temperatura kremu spadnie poni?ej 40C, dodajemy je i na koniec jeszcze raz mieszamy. Podobnie post?pujemy w przypadku konserwantw i niektrych olejw, aby nie traci?y warto?ci od?ywczych.

Na koniec przek?adamy krem do s?oiczka i gotowe!

Poni?ej zamieszczam kilka sprawdzonych przepisw bawcie si? dobrze 🙂

jak zrobic krem

Krem oliwkowy

Domowe receptury

Prosty krem oliwkowy

B?dziesz potrzebowa?:

– s?oiczka o pojemno?ci 60 ml.

– 30 g. przegotowanej wody (faza wodna)

– 25 g. oliwy z oliwek (faza olejowa)

– 5 g. wosku emulguj?cego (faza olejowa)

– ok. 8 kropli konserwantu (w zale?no?ci od zalece? producenta)


1. Umie?? sk?adniki fazy wodnej w jednej misce, sk?adniki fazy olejowej w drugiej.

2. Nast?pnie podgrzej w k?pieli wodnej kontroluj?c temperatur? obu faz.

3. Gdy wosk rozpu?ci si? w oliwie a woda osi?gnie podobn? temperatur? co faza olejowa, powolutku przelej olej do wody ca?y czas mieszaj?c blenderem. Po po??czeniu zawarto?ci obu naczy? mieszaj jeszcze przez chwil? (minut? lub dwie).

4. Jak temperatura spadnie do ok. 40 50C (w zale?no?ci od zalece? producenta) dodaj konserwant, jeszcze raz wymieszaj i gotowe! Mo?esz prze?o?y? krem do s?oiczka i zakr?ci? jak osi?gnie temperatur? pokojow?.

Krem oliwkowy jest ?rednio-t?usty i bardzo dobrze si? wch?ania. Po jego u?yciu skra jest bardzo mi?kka i g?adka. Najlepiej nadaje si? do piel?gnacji d?oni i stp, ale mo?na go u?ywa? do ca?ego cia?a. Aby nada? mu delikatnego zapachu, mo?na doda? kilka kropli olejku eterycznego.

Trwa?o?? takiego kremu wynosi minimum 6 miesi?cy. Je?li zdecydujemy si? nie dodawa? konserwantu, to trzymany w lodwce wytrzyma ko?o 1 tygodnia.

Pomara?czowy balsam do cia?a

B?dziesz potrzebowa?:

– s?oiczka o pojemno?ci 200 ml.

– 120 g. przegotowanej wody (faza wodna)

– 5 g. gliceryny ro?linnej (faza wodna)

– 50 g. oleju ze s?odkich migda?w lub z pestek moreli (faza olejowa)

– 13 g. mas?a shea (faza olejowa)

– 12 g. wosku emulguj?cego (faza olejowa)

– ok. 30 kropli konserwantu (w zale?no?ci od zalece? producenta)

– 25 kropli olejku eterycznego ze s?odkiej pomara?czy

– 30 kropli witaminy E opcjonalnie


1. Umie?? sk?adniki fazy wodnej w jednej misce, sk?adniki fazy olejowej w drugiej.

2. Nast?pnie faz? wodn? i olejow? podgrzej w k?pieli wodnej a? wszystkie sk?adniki si? po??cz? i osi?gn? podobn? temperatur?.

3. Powoli przelej olej do wody ca?y czas mieszaj?c blenderem. Po po??czeniu zawarto?ci obu naczy? mieszaj jeszcze przez chwil? (minut? lub dwie).

4. Jak temperatura spadnie poni?ej 40C dodaj konserwant, olejek eteryczny i witamin? E. Na koniec jeszcze raz wymieszaj, prze?? do s?oiczka i zakr?? po osi?gni?ciu przez krem temperatury pokojowej.

Balsam dobrze si? wch?ania i pozostawia na skrze delikatn? warstw? ochronn?. Skra jest po nim bardzo mi?kka, nawil?ona i pachn?ca pomara?cz?.

Ze wzgl?du na zawarto?? cytrusowego olejku eterycznego, nie wystawiaj skry na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych po u?yciu balsamu. Trwa?o?? kremu wynosi minimum 6 miesi?cy.

Od?ywczy krem do twarzy

B?dziesz potrzebowa?:

– s?oiczka o pojemno?ci 60 ml.

– 30 g. przegotowanej wody (faza wodna)

– 15 g. oleju ze s?odkich migda?w lub z pestek moreli (faza olejowa)

– 5 g. wosku emulguj?cego (faza olejowa)

– 5 g. oleju z awokado

– 5 g. skwalanu z oliwy z oliwek

– 25 kropli witaminy E

– ?y?eczki witaminy C SAP

– ok. 8 kropli konserwantu (w zale?no?ci od zalece? producenta)

– 5-10 kropli olejku eterycznego lawendowego lub geraniowego opcjonalnie


1. Umie?? sk?adniki fazy wodnej w jednej misce, sk?adniki fazy olejowej w drugiej. W trzeciej misce umie?? olej z awokado, skwalan i witaminy tych sk?adnikw nie b?dziemy podgrzewa?.

2. Nast?pnie faz? wodn? i olejow? podgrzej w k?pieli wodnej a? wszystkie sk?adniki si? po??cz? i osi?gn? podobn? temperatur?.

3. Powoli przelej olej do wody ca?y czas mieszaj?c blenderem. Po po??czeniu zawarto?ci obu naczy? mieszaj jeszcze przez chwil? (minut? lub dwie).

4. Jak temperatura spadnie poni?ej 40C dodaj pozosta?e oleje z witaminami (zwarto?? trzeciej miski), konserwant i olejek eteryczny. Na koniec jeszcze raz wymieszaj, prze?? do s?oiczka i zakr?? po osi?gni?ciu przez krem temperatury pokojowej.

Krem jest raczej t?usty i powoli si? wch?ania, dlatego lepiej nadaje si? na noc ni? na dzie?. Dzia?a na skr? od?ywczo i regeneruj?co. Nadaje si? do ka?dego typu cery, szczeglnie do cery suchej.

Trwa?o?? takiego kremu wynosi minimum 6 miesi?cy.

Wykaz ?rde?:

Hebda Klaudyna, Zio?owy zak?tek, Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia, Warszawa 2014

Molski Marcin, Nowoczesna kosmetologia, Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2015

2 myśli na “Jak zrobi? krem?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *